KRAŚNIK 8 LIPCA 2012 - PROPOZYCJE
Dodane przez krysiex213 dnia Lipiec 02 2012 00:00:00


Zawody w skokach przez przeszkody – KRAŚNIK 8. LIPCA 2012 -
Stajnia FaMaGusta
PROPOZYCJE
Zawodów Regionalnych w Skokach
Kraśnik dnia 8 lipca 2012 r.

1. Organizator : WKJ Lublin SJ Baskil

2. Miejsce zawodów : Plac trawiasty – SŁONECZNA POLANA – KRAŚNIK DZIELNICA FABRYCZNA
Rozprężalnia – plac trawiasty

3. Termin zawodów : dnia 08.0.07. 2012 r.

4. Termin zgłoszeń : dnia 06. 07.2012 r.

- telefon: 606 736 761 606 736 774
- e-mail: famagusta@op.pl

5. Program zawodów – początek o godz. 9:00

 Konkurs nr 1 kl. ”LL” (70 cm) – dokładności bez rozgrywki ( konkurs towarzyski )
 Konkurs nr 2 kl. ”LL” (80 cm) – z oceną stylu jeźdźca ( konkurs towarzyski )
 Konkurs nr 3 kl. ”LL” (90 cm) – z oceną stylu jeźdźca
 Konkurs nr 4 kl. ”L” (100 cm) – dokładności z rozgrywką
 Konkurs nr 5 kl. ”P” (110 cm) – zwykły
● Konkurs nr 6 kl. ”N” (120 cm) – dwufazowy

 6. Komisja Sędziowska w składzie :
Sędzia Główny – Katarzyna Ziemińska - Milanowska
Sędzia + Sekretariat - Przemysław Jankowski
Gospodarz toru – Andrzej Dąbrowski
Lekarz weterynarii - Jacek Kasprzyk

7. Nagrody :
Konkurs 1, 2, 3 – flot’s, nagrody rzeczowe
Konkurs 4 - flot’s, nagrody rzeczowe i finansowe

Konkurs 5 flot’s, nagrody rzeczowe i finansowe

Konkurs 6 – nagrody rzeczowe i finansowe

8. Wpisowe : 60 PLN od konia
Startowe : Konkurs 1, 2, 3 - 10 PLN od startu
Konkurs 4, 5, 6 - 20 PLN od startu

9. Organizator zapewnia stanowiska dla koni – bezpłatnie,

10. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie
transportu i podczas trwania zawodów.

12. Organizator informuje, że w przypadku zgłoszenia mniej niż 25 koni ma prawo
odwołać zawody.

13. Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ i LZJ

● Kodeks postępowania z koniem :

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób
w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia
musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w
zawodach.
Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na
teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także
podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem..

Propozycje zatwierdzone przez LZJ Lublin w dniu 25 czerwca 2012 r.

Prezes LZJ Lublin
prof. Sławomir Pietrzak

Rozszerzona zawartość newsa